Het doel

De Maag Lever Darm Stichting is de drijvende kracht in het realiseren van een gezonde buik voor iedereen. En dat is hard nodig, want Nederland telt ruim 2 miljoen buikpatiënten! En alleen darmkanker eist al 14 levens per dag. Dat willen we niet accepteren.  Er is meer onderzoek nodig om deze ziekte een halt toe te roepen. 

Met de opbrengst van de Zuiderzee Klassieker helpen wij buikpatiënten verder, door met dit geld méér wetenschappelijk onderzoek naar spijsverteringsziekten als darmkanker mogelijk te maken. Met als doel? Het realiseren van onze droom en missie: een gezonde buik voor iedereen. Want hoe meer we weten over de buik, hoe beter we deze ziekten kunnen stoppen.

In ons werk focussen wij op vier programmalijnen: de gezonde buik, de buik onder de loep, de buik uit de problemen en zorg voor de buik. Per programmalijn geven wij voorlichting en maken wij wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Deze onderzoeken worden toegekend en verdeeld onder verschillende subsidierondes, met elk hun eigen thema.

 

 Hoe bereiken wij ons doel?

Deelnemers aan de Zuiderzee Klassieker betalen inschrijfgeld. Daarnaast vragen wij de deelnemers hun deelname te laten sponsoren, door een sponsorbijdrage van vrienden, familie, collega’s, bedrijven etc te vragen. Alle gelden samen komen ten goede aan onderzoek.